Jeść Makowca

162

Strzelać uchem, sprzedawać kolegów na policji, donosić.

-"Nalewajek znowu wp*erdala makowca z komendantem."
-"Trzeba się z nim policzyć."
Wizerunek miasta