Jakiś inny

1

Chory psychicznie, głupi

A: Co ona robi
B: No ona jakaś inna jest
Wizerunek miasta