Jak deską w dziada

-4

Przenośnia. Oznacza nieumyślne wyrządzenie komuś krzywdy.

-Widziałeś?! Mikołaj dostał piłką w twarz.
-Nooo, jak deską w dziada.
Wizerunek miasta