Jak Trzecia Rzesza

13

Coś jest nietrwałe, bezwartościowe i szybko się psuje.

X: Ej, co zrobiłeś ze swoim telefonem?

Y: Wyrzuciłem, bo był jak Trzecia Rzesza.
Wizerunek miasta