Jak Białek naprawi tagi

6

Nigdy

Obietnica bez pokrycia

1.

- Synu, kiedy w końcu posprzątasz pokój?

- Jak Białek naprawi tagi

2.

- Tato, możesz przestać pić? Bardzo się ciebie wtedy boję.

- Przestanę jak Białek naprawi tagi, a teraz śmigaj po browara dla mnie.
Wizerunek miasta