Jajo w majonezie

5

Używamy tego jeśli męźczyzna dozna obrażeń na kroczu.

(Ziomo robi grinda nie fortunnie upada na krocze)
-UUUUUUU JAJO W MAJONEZIE
Lub
-Co ty tak łazisz jak syn walthera z braking bad?
-Mordo mam jajo w majonezie
Wizerunek miasta