JJJ

19

Just Jerk January
Poprostu walisz konia w styczniu minimum raz dziennie

-Praktykujesz JJJ?
-oczywiście tak jak NNN, DDD i KKK
Wizerunek miasta