Intruz

-5

W slangu motocyklistów - Suzuki Intruder.

- Kumpel kupił wczoraj Intruza.
- Jeden cztery?
- Nie, ten najnowszy, jeden osiem.
Wizerunek miasta