Infa

1

Inaczej przedmiot szkolny - informatyka.

- Ej, odrobiłeś to zadanie z infy?
- Coś ty, nie chciało mi się.
Wizerunek miasta