Idese

-6

Mowimy tak gdy ktos nas zapyta co robimy a my wtedy akurat idziemy.

Elo co robisz?
Idese do zabki.
Wizerunek miasta