Idę na krótko

7

W gwarze więziennej idę do toalety na siku

Wizerunek miasta