Idę na krótko

2

W gwarze więziennej idę do toalety na siku

Wizerunek miasta