Idę na krótko

3

W gwarze więziennej idę do toalety na siku

Wizerunek miasta