INYFB

6

It's Not Your Fucking Buiseness

To nie Twój pieprzony interes.
lub łagodniej:
Nie Twoja Sprawa.

- Ile zarabiasz?
- INYFB!
Wizerunek miasta