Humbaczyć

-14

Wydawać dźwięk podobny do tego wydawanego przez humbaki, ew. inne wieloryby.

-*odgłos humbaka*
-Wiesz, co?
-Co?
-Nie humbacz.
Wizerunek miasta