Hello there

13

Słynne przywitanie Obi wana Kenobiego

Obi wan Kenobi:
- Hello there
General Grievious:
- General Kenobi
Wizerunek miasta