Hamburg

16

W żargonie pewnych środowisk Hamburgiem nazywamy Skierniewice. Hamburg = chamy i buraki. Określenie wzięło od rzekomych paniczykowatych zachowań mieszkańców tego miasta oraz większej tendencji do składania skarg i donosów.

-Przy nim lepiej młody nic nadto nie mów, on z Hamburga.
- oo, nieźle bym się mógł naciąć, dzięki za radę!
Wizerunek miasta