Habadżudżu

56

Marihuana

- Masz jakieś habadżudżu?
- Raczej
Wizerunek miasta