Grypsera

10

Gwara więzienna. Specjalny język - "slang", którym posługują się więźniowie najwyżej w hierarchii. Używany w celu zaszyfrowania wiadomości oraz do wyróżnienia się spośród innych skazańców.

Wizerunek miasta