Grass

22

Inaczej Marihuana.

- Masz grass na dziś?
- Skombinuję ci na jutro.
Wizerunek miasta