Gotować kreta

0

Spieszyć się, zerwać się prędko w ucieczkę

- Ej Mati, psy jadą, goutujemy kreta!
(Ej Mati, psy jadą, w nogi!)
Wizerunek miasta