Gotować

-22

załapanie stendbaja, być poza czasem i przestrzenią. Ogólnie to, co dzieje się z człowiekiem po skieptaniu się

-jak się czuje Paweł?
-stary, Paweł gotuje
Wizerunek miasta