Gonia

3

przesłodkie zdrobnienie Małgorzaty.

Goniu moja kochana! Oddaj laptopa.
Wizerunek miasta