Gnojok

9

Gnojok to określenie na piwo.

Tygrysia Maska: Jebniemy po gnojoku?
Zyga: Możemy pierdolnąć łotrze jeden bo mom smaki.
Wizerunek miasta