Giyno łogiyń!

13

wyrażenie szczęścia, zachwyt

-Siema Morcin!
-Siema, co dziś robimy?
-Jak to co pijemy! Giyno łogiyń! Krucy fiks!
Wizerunek miasta