G2g

51

Zwrot pochodzący z angielskiego Got to go czyli muszę iść/kończyć.

- Kończę grać, g2g.
Wizerunek miasta