Furczeć

13

Przyjmować narkotyki przez nos.

Stasiu furczy koks aż go telepie.
Wizerunek miasta