Fryzjerska obecność

-5

Sytuacja kiedy znajdujesz się w danym miejscu, a pozostajesz niezauważony.

Przykładem może być obecność na lekcji, a wpisanie przez nauczyciela nieobecności lub spóźnienia.
Wizerunek miasta