Foczy sen

10

Płytki sen połączony z ciągłym przebudzaniem się, spowodowany spożyciem nadmierniej ilości narkotyków

-spałeś coś po sobocie?
-tyle co nic, trzy godziny foczego snu. Jutro będę musiał odespać
Wizerunek miasta