Flubuch

46

Kiedy kolega walnie dużego bucha z gibsztyla i należy mu się podziw.

*kolega wali bucha z gibsztyla*
- Stary, ale flubuch
Wizerunek miasta