Faszystowo

-7

Niemcy, RFN

Mieszkał w Faszystowie kilka dobrych lat, ale wrócił do Polski i nie żałuje.
Wizerunek miasta