Fakator

-4

Indentyfikator

-ej patrz Halina idzie! szybko fakator!
-dzieki mordo, obejdzie sie bez uwagi
Wizerunek miasta