Fakator

3

Indentyfikator

-ej patrz Halina idzie! szybko fakator!
-dzieki mordo, obejdzie sie bez uwagi
Wizerunek miasta