ETH

6

Skrót od nazwy kryptowaluty Ethereum

Wizerunek miasta