Dziobacza pisanka

2

Skurczone od zimna jądra przez które prześwitują niebieskie żyły. Przypomina to wzory na pisance. Przymiotnik "dziobacza" dodawany jest ze względu na to jak małe są jądra dziobaków które znajdują się w ich jamach brzusznych.

- Ale zimno, myślisz, że zmarzną ci dłonie?
- Gorzej, będę będę miał dziobaczą pisankę po powrocie do domu...
Wizerunek miasta