Dzień dobroci dla zwierząt

8

Bycie dla kogoś miłym

- daj się napić wody
- dobra masz, dzień dobroci dla zwierząt
Wizerunek miasta