Dys

-1

Osoba, najczęściej dziewczyna, która jest tępa, ułomna, nic nie rozumie, ma problemy z postrzeganiem świata i ludzi, ogólnie określana jako głupia. Wszystkie swoje życiowe problemy i niepowodzenia tłumaczy tym, że ma dysleksję/dysortografię/dyskalkulię.

1.Dys powiedziała, że nie potrafi narysowac trójkąta równobocznego, bo ma dysleksję.
2.Dys to osoba, która osobne miasto uważa za dzielnicę innego.
3.Dys to ktoś, kto myśli, ze numery na koszulkach piłkarzy oznaczają ilość lat ich kariery.
4.Dys to ktoś, kto nie potrafi zapamiętać 3 słów ze słuchu.
5.Dys to ktoś, kto nie potrafi zapisać polskich nazwisk o końcówce -wska.
6.Dys nie umie powiedzieć, czy słowo "Albert" pisze się na końcu przez "d" czy "t".
Wizerunek miasta