Dylać

-4

tańczyć

Idziemy podylać!
Patrz jak oni dylają!
Wizerunek miasta