Dwie pralki prania

7

populana wśród polskich emigrantów metafora oznaczająca szkodliwe działanie w dobrej intencji pomocy komuś. Inaczej niedźwiedzia przysługa.

- ty Baranek, słyszysz?
Zrobiłeś mi dwie pralki
prania dając mi kochę
haszu w pompę, bo
wszystko przejaralem i
nic nie rzuciłem.
- Co ty gadasz?...
Wizerunek miasta