Dupowy

1

Kiepski, marny, słaby, niefajny; w zasadzie synonim słowa "dupny".

Dupowa sytuacja.
Dupowy sprzę.t
Wizerunek miasta