Dupa Jadzi

-6

synonim "nic z tego", "nie".

- I co załatwiłeś papiery?
- Dupa Jadzi...
Wizerunek miasta