Duffeza

-8

Dobry nastrój/zabawa, którą posiada się z samego życia.

Wizerunek miasta