Drzeć łacha

8

Wyśmiewać, nabijać się.

- Jak ty wyglądasz? Hahaha
- Znów drzesz łacha ze mnie?
Wizerunek miasta