Drillować

-90

Słuchać drillu

-Ej mordo przydrillujemy?
-Pronto mordo


-Ej stary drillujesz?
-Jasna sprawa, drilluje od rana
Wizerunek miasta