Dresiarka

-9

Potoczna nazwa na BMW. Ogólnie przyjęta jako jeden z "atrybutów" dresa / dresiarza.

- Drogę zajechała nam dresiara i wtedy się zaczęło.
Wizerunek miasta