Dozuj zatkanie

5

Przypływ zaskakujących informacji o dużym natężeniu w krótkim czasie.

Wizerunek miasta