Dozuj zatkanie

-3

Przypływ zaskakujących informacji o dużym natężeniu w krótkim czasie.

Wizerunek miasta