Doxing

33

Doxing (lub Doxxing) to proceder zbierania i publikowania czyichś danych osobowych i prywatnych informacji takich jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu itp.
W dobie internetu doxing często polega na wykorzystywaniu informacji publikowanych przed daną osobę pod pseudonimem i upublicznianiu ich w celu dręczenia ich.

Słowo dox, od którego pochodzi zwrot doxing jest, skróconą formą od słowa documents (ang. dokumenty).

Wizerunek miasta