Dostać Janka

-9

Janka idzie dostać, czuć się zagrożonym, uciekać

W tym miejscu Janka idzie dostać.
Wizerunek miasta