Djabol

8

Podejrzanie tanie whiskey.
Spotyka się również określenie Djablos jeżeli trunek ten jest wyjątkowo tragiczny

- stary kurwa coś ty kupił ? ile za to dałeś ?
- 6 polskich pesos za 0.2
- jaki kurwa djabol stary
Wizerunek miasta