Delegant

16

Osoba, która obecnie jest na wyjeździe, nie ma jej w kraju.

-Kiedy ten delegant wraca z obczyzny?


-Chuj wi
Wizerunek miasta