Decepticon

9

Osoba która ubiera się jak osoba innej płci

-Patrz stary jaki tam decepticon idzie
-Jezu jaka żałocha
Wizerunek miasta