Dżambel

14

Buzia, morda, pysk
Ordynarne określenie stosunku oralnego, zazwyczaj w odniesieniu do kobiety.

Bierz do dżambla
Wizerunek miasta