Czytać książkę

-8

Czytanie książki - ostra libacja (zgonowanie)

- Czytamy dzisiaj książkę
- Ok, znajdź bibliotekę
- Masz na myśli bar
- Aha... to takie czytanie. Hmm... wpadnę do ciebię.
- Ok, punkt 20 pod moja chatą
Wizerunek miasta